Radionice udruge “MI”

Udruga “MI” iz Splita održala je u srijedu, 29. svibnja 2103., dvije tematske radionice „Odnosi s medijima za organizacije civilnog društva i „Uvod u društveno poduzetništvo“ u prostorijama Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 5 u Biogradu na Moru.

Na radionici su sudjelovali LAG “Laura”, Udruga za razvoj zajednice “BNM”, Udruga “Nada”, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmjeh”, Udruga za zaštitu okoliša “Hippocampus”, Udruga “Volonter”, Udruga “Zadar snova” te Općina Polača.

Izvor: Grad Biograd na Moru

Dani otvorenih vrata udruga 2013.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” pridružuje se inicijativi Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge – “DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013.” koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2013. u vremenu od 08.00 do 12.00 sati u prostoru Udruge na prvom katu tržnice u Biogradu na Moru – preko puta odvjetničkog ureda Brčić. Inicijativi DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013. pridružiti će se i biogradske mažoretkinje priredbom na rivi 15. lipnja, u 19.30, pod nazivom” Večer mažoret plesa”. Uz biogradske mažoretkinje nastupaju i gošće!

DOV

Dani otvorenih vrata udruga održavaju se od 12. do 15. lipnja 2013. godine širom Hrvatske. Cilj je događanja građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Očekuje se i predstavljanje aktivnosti odnosno rezultata projekata udruga financiranih iz pretpristupnih fondova EU.

Ured za udruge poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da se uključe u Dane otvorenih vrata i osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu.

Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je Europske godine građana potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.

U organizaciji aktivnosti tijekom Dana otvorenih vrata udruga Ured za udruge surađuje s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Hrvatskom alijansom Europske godine građana te Uredom tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva-TACSO.

Izborna Skupština

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je održala Izbornu skupštinu 17.04. u 18.30h u Gradskoj vijećnici grada Biograda na Moru.

Teme koje su pokrivene dnevnim redom uključuju razrješenje i ponovno imenovanje Radmile Eškinje kao predsjednice te imenovanje svih ostalih funkcija i tijela Udruge u istom sastavu, provjeru članstva i plan za izradu članskih iskaznica i naposljetku izvještaj o radu na apliciranju za projekte. U komunikaciji i interakciji sa članovima je obrađena razna problematika  na kojoj moramo zajedno raditi. Među njima je i dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama koji je planiran u sklopu budućeg doma Sv. Ante kao što nam je izložio gradonačelnik Ivan Knez kao novost.

Radionica “Upravljanje projektnim ciklusom”

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je sudjelovala u edukativnoj radionici “Upravljanje projektnim ciklusom” u organizaciji Udruge “Mi” iz Splita:

U Gradskoj knjižnici u Zadru je 15. 3. 2013. održana radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ na kojoj je sudjelovalo 22 predstavnika udruga i javnih ustanova sa šireg zadarskog područja.

Polaznici su na radionici dobili uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga za natječaje. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj skupini.
Polaznici su na radionici stekli osnovnu razinu definiranja alata koji su potrebni za analizu problema, definiranje ciljeva, postavljanje aktivnosti i očekivanih rezultata.

Radionica je organizirana u sklopu PROGRAMA “STEP”– kojeg provodi Udruga MI Split u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Zadar, Udrugom Deša Dubrovnik i Udrugom Zvonimir iz Knina.

Izvor: http://www.programstep.info/info/novosti/item/805-odr%C5%BEana-radionica-upravljanje-projektnim-ciklusom-u-zadru

Promocija CD-a “RIJEČJU KA NUTRINI”

Nikolina Mojić , zadarska pjesnikinja i recitatorica u suradnji sa Zavičajnim muzejom Biograd na Moru, priredit će promociju svog prvog studijskog CD-a “RIJEČJU KA NUTRINI” uz recitalnu večer.

CD sadrži 12 recitala uz dvije autorske pjesme, isključivo zastupljenih pjesnika klasika hrvatske književnosti 20. stoljeća. Po prvi puta u interpretaciji ženskog glasa na zvučnom nosaču nalazi se i Matoševa “MORA” koja je prvom promocijom u Zagrebu u prosincu mjesecu prošle godine predstavljena te je osvojila zavidne kritike publike.

Promocija CD-a “RIJEČJU KA NUTRINI” sa posebnom željom Nikoline Mojić, održat će se u cilju podrške Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” te će ovom prigodom pjesnikinja od prodanih naslova CD-a dio sredstava donirati udruzi i na takav način pridonijeti u daljnjem hvale vrijednom radu udruge.

Također će pjesnikinja u instrumentalnu pratnju uključiti učenike glazbene škole Biograd.

Promocija CD-a održati će se 13. veljače s početkom u 19 h u zavičajnom muzeju u Biogradu na Moru.