Dani otvorenih vrata udruga 2013.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” pridružuje se inicijativi Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge – “DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013.” koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2013. u vremenu od 08.00 do 12.00 sati u prostoru Udruge na prvom katu tržnice u Biogradu na Moru – preko puta odvjetničkog ureda Brčić. Inicijativi DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013. pridružiti će se i biogradske mažoretkinje priredbom na rivi 15. lipnja, u 19.30, pod nazivom” Večer mažoret plesa”. Uz biogradske mažoretkinje nastupaju i gošće!

DOV

Dani otvorenih vrata udruga održavaju se od 12. do 15. lipnja 2013. godine širom Hrvatske. Cilj je događanja građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Očekuje se i predstavljanje aktivnosti odnosno rezultata projekata udruga financiranih iz pretpristupnih fondova EU.

Ured za udruge poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da se uključe u Dane otvorenih vrata i osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu.

Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je Europske godine građana potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.

U organizaciji aktivnosti tijekom Dana otvorenih vrata udruga Ured za udruge surađuje s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Hrvatskom alijansom Europske godine građana te Uredom tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva-TACSO.