Radionica “Upravljanje projektnim ciklusom”

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je sudjelovala u edukativnoj radionici “Upravljanje projektnim ciklusom” u organizaciji Udruge “Mi” iz Splita:

U Gradskoj knjižnici u Zadru je 15. 3. 2013. održana radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ na kojoj je sudjelovalo 22 predstavnika udruga i javnih ustanova sa šireg zadarskog područja.

Polaznici su na radionici dobili uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga za natječaje. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj skupini.
Polaznici su na radionici stekli osnovnu razinu definiranja alata koji su potrebni za analizu problema, definiranje ciljeva, postavljanje aktivnosti i očekivanih rezultata.

Radionica je organizirana u sklopu PROGRAMA “STEP”– kojeg provodi Udruga MI Split u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Zadar, Udrugom Deša Dubrovnik i Udrugom Zvonimir iz Knina.

Izvor: http://www.programstep.info/info/novosti/item/805-odr%C5%BEana-radionica-upravljanje-projektnim-ciklusom-u-zadru