Radionice udruge “MI”

Udruga “MI” iz Splita održala je u srijedu, 29. svibnja 2103., dvije tematske radionice „Odnosi s medijima za organizacije civilnog društva i „Uvod u društveno poduzetništvo“ u prostorijama Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 5 u Biogradu na Moru.

Na radionici su sudjelovali LAG “Laura”, Udruga za razvoj zajednice “BNM”, Udruga “Nada”, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmjeh”, Udruga za zaštitu okoliša “Hippocampus”, Udruga “Volonter”, Udruga “Zadar snova” te Općina Polača.

Izvor: Grad Biograd na Moru

Dani otvorenih vrata udruga 2013.

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” pridružuje se inicijativi Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge – “DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013.” koji će se održati od 12. do 14. lipnja 2013. u vremenu od 08.00 do 12.00 sati u prostoru Udruge na prvom katu tržnice u Biogradu na Moru – preko puta odvjetničkog ureda Brčić. Inicijativi DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013. pridružiti će se i biogradske mažoretkinje priredbom na rivi 15. lipnja, u 19.30, pod nazivom” Večer mažoret plesa”. Uz biogradske mažoretkinje nastupaju i gošće!

DOV

Dani otvorenih vrata udruga održavaju se od 12. do 15. lipnja 2013. godine širom Hrvatske. Cilj je događanja građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Očekuje se i predstavljanje aktivnosti odnosno rezultata projekata udruga financiranih iz pretpristupnih fondova EU.

Ured za udruge poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da se uključe u Dane otvorenih vrata i osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu.

Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je Europske godine građana potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.

U organizaciji aktivnosti tijekom Dana otvorenih vrata udruga Ured za udruge surađuje s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Hrvatskom alijansom Europske godine građana te Uredom tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva-TACSO.

Izborna Skupština

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je održala Izbornu skupštinu 17.04. u 18.30h u Gradskoj vijećnici grada Biograda na Moru.

Teme koje su pokrivene dnevnim redom uključuju razrješenje i ponovno imenovanje Radmile Eškinje kao predsjednice te imenovanje svih ostalih funkcija i tijela Udruge u istom sastavu, provjeru članstva i plan za izradu članskih iskaznica i naposljetku izvještaj o radu na apliciranju za projekte. U komunikaciji i interakciji sa članovima je obrađena razna problematika  na kojoj moramo zajedno raditi. Među njima je i dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama koji je planiran u sklopu budućeg doma Sv. Ante kao što nam je izložio gradonačelnik Ivan Knez kao novost.

Radionica “Upravljanje projektnim ciklusom”

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je sudjelovala u edukativnoj radionici “Upravljanje projektnim ciklusom” u organizaciji Udruge “Mi” iz Splita:

U Gradskoj knjižnici u Zadru je 15. 3. 2013. održana radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ na kojoj je sudjelovalo 22 predstavnika udruga i javnih ustanova sa šireg zadarskog područja.

Polaznici su na radionici dobili uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga za natječaje. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj skupini.
Polaznici su na radionici stekli osnovnu razinu definiranja alata koji su potrebni za analizu problema, definiranje ciljeva, postavljanje aktivnosti i očekivanih rezultata.

Radionica je organizirana u sklopu PROGRAMA “STEP”– kojeg provodi Udruga MI Split u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Zadar, Udrugom Deša Dubrovnik i Udrugom Zvonimir iz Knina.

Izvor: http://www.programstep.info/info/novosti/item/805-odr%C5%BEana-radionica-upravljanje-projektnim-ciklusom-u-zadru

Projekt “POMOGNIMO KOLIKO MOŽEMO”

U nastavku se nalazi dopis upućen gradovima i općinama koje obuhvaća područje Lokalne Akcijske Grupe LAURA kako bismo identificirali i uključili što veći broj djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji:

5

Udruga smo roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” sa sjedištem u Biogradu na Moru, a djelatnost nam je isključivo pomoć djeci sa posebnim potrebama te članovima njihovih obitelji. Trenutno imamo dva djelatnika (jedan na pola radnog vremena i jedan volonter). Pošto smo upoznati da na području Vaše JLS ne postoji ovakav oblik organizacije, u suradnji sa djelatnicima LAG Laure, došli smo do ideje proširenja područja našeg djelovanja na sve JLS na području našeg LAG-a, pod nazivom “Pomognimo koliko možemo”.

Stoga Vas ovim putem molimo da zasad samo identificirate da li na Vašem području žive djeca sa posebnim potrebama, te da na bilo koji način uputite članove njihovih obitelji na kontakt naše Udruge – mobitel: 091/1558-291 ili mail: osmijeh.biograd@gmail.com.

Cilj ove identifikacije je: umrežavanje djece sa posebnim potrebama te njihovih roditelja, braće i sestara kako bi zajednički radili na rješavanju svojih problema kao što su: osobni asistenti, asistenti u nastavi, savjeti za ostvarivanje prava, radionice i seminari za članove obitelji, terapijsko jahanje, itd.