PROJEKTI

PROJEKT “TERAPIJSKO JAHANJE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA” OTP BANKE

Projekt se provodi od 01.06.-31.12.2013. u dvije povezane faze.:

bnm-otp1. FAZA-organizacija terapijskog jahanja za djecu s posebnim potrebama ovisno o dijagnozi na području Grada Biograda na Moru, 3 Općine: Sveti Filip i Jakov, Pakoštane i Polača. Dijete 2 puta tjedno u trajanju od 20 minuta pohađa rehabilitacijski program Udruge za terapijsko jahanje Equus Curatio.

2. FAZA – edukacija roditelja, braće i sestara djece sa posebnim potrebama u obliku 3 seminara (svaki drugi mjesec) te učenika osnovnih škola na području 1 Grada i 3 Općine podijelom letaka te kratkim predavanjem o inkluziji djece s posebnim potrebama.

Predviđeni troškovi projekta iznose 60.000 kn, a od OTP banke je osigurano 10.000 kn putem projekta “OTP ZELENO SVJETLO” te se u sukladnosti sa financijskim donacijama koje pruža grad Biograd na Moru korigira provedba projekta prema zahtjevima djece i samih roditelja.

PROJEKT “POMOGNIMO KOLIKO MOŽEMO”

U nastavku se nalazi dopis upućen gradovima i općinama koje obuhvaća područje Lokalne Akcijske Grupe LAURA kako bismo identificirali i uključili što veći broj djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji:

5

Udruga smo roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” sa sjedištem u Biogradu na Moru, a djelatnost nam je isključivo pomoć djeci sa posebnim potrebama te članovima njihovih obitelji. Trenutno imamo dva djelatnika (jedan na pola radnog vremena i jedan volonter). Pošto smo upoznati da na području Vaše JLS ne postoji ovakav oblik organizacije, u suradnji sa djelatnicima LAG Laure, došli smo do ideje proširenja područja našeg djelovanja na sve JLS na području našeg LAG-a, pod nazivom “Pomognimo koliko možemo”.

Stoga Vas ovim putem molimo da zasad samo identificirate da li na Vašem području žive djeca sa posebnim potrebama, te da na bilo koji način uputite članove njihovih obitelji na kontakt naše Udruge – mobitel: 091/1558-291 ili mail: osmijeh.biograd@gmail.com.

Cilj ove identifikacije je: umrežavanje djece sa posebnim potrebama te njihovih roditelja, braće i sestara kako bi zajednički radili na rješavanju svojih problema kao što su: osobni asistenti, asistenti u nastavi, savjeti za ostvarivanje prava, radionice i seminari za članove obitelji, terapijsko jahanje, itd.