Radionica “Upravljanje projektnim ciklusom”

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Osmijeh” je sudjelovala u edukativnoj radionici “Upravljanje projektnim ciklusom” u organizaciji Udruge “Mi” iz Splita:

U Gradskoj knjižnici u Zadru je 15. 3. 2013. održana radionica „Upravljanje projektnim ciklusom“ na kojoj je sudjelovalo 22 predstavnika udruga i javnih ustanova sa šireg zadarskog područja.

Polaznici su na radionici dobili uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnog prijedloga za natječaje. Prijedlog projekta predstavlja detaljan opis aktivnosti koje treba poduzeti sa ciljem rješavanja određenog problema. Pisanjem prijedloga projekta, organizacije civilnog društva pokušavaju osigurati financijska sredstva koja su im potrebna za provođenje projekta i pružanje usluga određenoj ciljnoj skupini.
Polaznici su na radionici stekli osnovnu razinu definiranja alata koji su potrebni za analizu problema, definiranje ciljeva, postavljanje aktivnosti i očekivanih rezultata.

Radionica je organizirana u sklopu PROGRAMA “STEP”– kojeg provodi Udruga MI Split u partnerstvu s Gradskom knjižnicom Zadar, Udrugom Deša Dubrovnik i Udrugom Zvonimir iz Knina.

Izvor: http://www.programstep.info/info/novosti/item/805-odr%C5%BEana-radionica-upravljanje-projektnim-ciklusom-u-zadru

Projekt “POMOGNIMO KOLIKO MOŽEMO”

U nastavku se nalazi dopis upućen gradovima i općinama koje obuhvaća područje Lokalne Akcijske Grupe LAURA kako bismo identificirali i uključili što veći broj djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji:

5

Udruga smo roditelja djece s posebnim potrebama “OSMIJEH” sa sjedištem u Biogradu na Moru, a djelatnost nam je isključivo pomoć djeci sa posebnim potrebama te članovima njihovih obitelji. Trenutno imamo dva djelatnika (jedan na pola radnog vremena i jedan volonter). Pošto smo upoznati da na području Vaše JLS ne postoji ovakav oblik organizacije, u suradnji sa djelatnicima LAG Laure, došli smo do ideje proširenja područja našeg djelovanja na sve JLS na području našeg LAG-a, pod nazivom “Pomognimo koliko možemo”.

Stoga Vas ovim putem molimo da zasad samo identificirate da li na Vašem području žive djeca sa posebnim potrebama, te da na bilo koji način uputite članove njihovih obitelji na kontakt naše Udruge – mobitel: 091/1558-291 ili mail: osmijeh.biograd@gmail.com.

Cilj ove identifikacije je: umrežavanje djece sa posebnim potrebama te njihovih roditelja, braće i sestara kako bi zajednički radili na rješavanju svojih problema kao što su: osobni asistenti, asistenti u nastavi, savjeti za ostvarivanje prava, radionice i seminari za članove obitelji, terapijsko jahanje, itd.